Veiligheidskunde.nl http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx De laatste nieuwsberichten van Veiligheidskunde.nl 3600 2018-03-22T00:00:00Implementatie EMV-richtlijn in de EU-lidstatenDe Europese richtlijn (2013/35/EU) is inmiddels niet alleen in Nederland geïmplementeerd, door wijziging van het Arbobesluit in juli 2016, maar ook in alle andere EU-lidstaten. Het RIVM publiceerde in februari 2018 een Engelstalige brochure met een overzicht van het EMV-beleid in diverse landen. Daarin kunt u onder andere lezen hoe de verschillende EU-lidstaten omgaan met de grenswaarden en met de afwijkingen in Artikel 10 van de richtlijn. De brochure 'Comparison of international policies on electromagnetic fields' is te downloaden via de RIVM-website: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Comparison_of_international_policies_on_electromagnetic_fields_2018 Oproep behoeftepeiling brochure 'EMV en medische hulpmiddelen' Het RIVM publiceerde in 2016 informatiebrochures over deelonderwerpen binnen het thema EMV op het werk (EMV bij lassen, inductieverwarmers en zendinstallaties en meten van EMV). Het RIVM heeft geconstateerd dat er bij werkgevers specifieke vragen leven over bijzondere risico's van EMV voor werknemers met medische hulpmiddelen (passieve implantaten zoals metalen pennen of stents, actieve implantaten zoals pacemakers, en overige medische toestellen). Het RIVM wil hierover in 2018 een brochure met uitgebreidere informatie ontwikkelen en vooraf peilen aan welke informatie de meeste behoefte is. Als u door het RIVM benaderd wilt worden om uw informatiebehoefte over dit onderwerp nader te specificeren, laat u dit dan a.u.b. weten via een E-mail aan: InfoEMV@minszw.nl http://www.nvvk.info/website-nieuwsbericht/implementatie-emv-richtlijn-in-de-eu-lidstaten2018-03-22T00:00:00Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke StoffenWist je dat je ziek kan worden door je werk? Een werkplek waar onveilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Dit zijn vaak stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Naast veel persoonlijk leed, kost dit de maatschappij en bedrijven ook veel geld. Door hier bewust van te zijn en met gezond verstand te werken, kunnen we in de toekomst veel van dit leed voorkomen. Om goed werken met gevaarlijke stoffen te stimuleren, geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, de komende jaren extra aandacht aan dit onderwerp. Dit gebeurt onder andere met een publiekscampagne. De activiteiten zullen tijdens een congres op 14 mei officieel worden afgetrapt door staatssecretaris Van Ark. Ook de publiekscampagne ‘Werken met Gezond Verstand = Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ wordt hier gelanceerd. Je bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten, of aanwezig zijn bij het congres? Geef je dan op via deze link. Je ontvangt dan meer informatie over de kick-off op 14 mei en de maandelijkse nieuwsbrief. http://www.nvvk.info/campagne-veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen2018-02-07T00:00:00Vakblad Arbo gratis voor NVVK-ledenIn ons vakgebied is het van belang je vakkennis actueel te houden. De NVVK wil een bijdrage leveren aan de vakkennis van haar leden en de ontwikkeling van de veiligheidskunde. Daarom bieden wij bestaande én nieuwe leden een gratis abonnement op het vakblad Arbo aan. Zo krijg je de meest recente arbo-kennis op een toegankelijke manier en nu nóg praktischer. Verdieping, advies en inspiratie staan centraal in dit vakblad.  Ben je NVVK-lid en heb je interesse in het gratis abonnement? Klik dan hier en meld je aan. Maak daarbij gebruik van de promocode: ARB_PROMO_NVVK_18. Bij de besteloptie van het gratis abonnement vind je de overige voorwaarden van deze speciale aanbieding.  U kunt hier een nummer van Vakblad Arbo online te bekijken.  Voor meer achtergrond informatie over veilig en gezond werken kun je terecht op http://www.arbo-online.nl Vragen?Neem contact op met Klantenservice Vakblad Arbo: T 088 5840888. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/vakblad-arbo-gratis-voor-nvvk-leden2018-01-11T00:00:00Wijziging postadres  Binnenkort vervalt de postbus.Vanaf heden is het postadres Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/wijziging-postadres2017-11-23T00:00:00NVVK 70 jaarDe Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) vierde op donderdag 16 november 2017 haar veertiende lustrum. Tweehonderd van de circa 2800 leden waren aanwezig op de ledenvergadering en aansluitende viering in het Nationaal Militair museum te Soesterberg. Het werd een bewogen bijeenkomst waar een nieuw hoofdbestuur werd gekozen, prima koffie en maaltijden werden verstrekt en waar – voor wie zich daar tijd voor gunde – de uitgebreide collectie historisch militair materieel van het museum kon worden bewonderd. Zelfs vanuit de presentatiezaal was die collectie niet te missen: achter de sprekers en het projectiescherm waren door de glazen wand de legergroene pantservoertuigen van de landmacht en de grijze vliegtuigen en helikopters van de marine en de luchtmacht te zien. Het vliegend oorlogstuig wordt grotendeels hangend aan de staalconstructie van het gebouw tentoongesteld, boven de individuele bezoekers en de schoolklassen die zich met vragenformulieren tussen de collectie door bewegen. Beroepsmatige risicodenkers zullen zich hebben afgevraagd hoe de vele tonnen staal en aluminium de zwaartekracht trotseerden, welke veiligheidsfactor in de berekening van de bevestigingen was meegenomen en welke zwiepers de objecten zouden maken bij het falen van een van de vele ankerpunten of kabels. Dat was echter niet het beoogde point of focus; dat betrof namelijk de koers en de toekomst van de NVVK, de formele vergaderstukken, het onderlinge contact en enkele vakinhoudelijke zaken. Het dagthema: veiligheid is mensenwerk. ArboriginalsDe verschillende delen van het dagprogramma werden verlevendigd en aaneengepraat door de Arboriginals. Jelle de Bruijn en Jos Bus wezen het oudste aanwezige lid aan als BHV’er-van-dienst (dan blijft de rust bewaard) en putten zich uit in het presenteren van aan de vereniging gerelateerde historische feiten. Er was een prominente rol weggelegd voor de tijdcapsule, een 70 jaar geleden begraven koffertje met gedateerde veiligheidskundige inhoud. Op wat deukjes na bleek het aluminium koffertje de condities onder de grond prima te hebben weerstaan, net als de artikelen erin. Tot de verrassende inhoud behoorden een feestelijke houder voor rookwaren, een keukenklok (op vijf voor twaalf; toen ook al) een Verbandtrommel A, een regenjas en vele historische documenten.  ’s Middags vond de plechtige benoeming plaats van de sleutelbeheerder, die over 70 jaar het koffertje met de vernieuwde inhoud mag openen. Die bestaat onder andere uit door de aanwezigen ingevulde formulieren, waarop ze hun toekomstverwachting hebben geschetst. Over 70 jaar zal de tijdscapsule opnieuw onderdeel zijn van de lustrumviering. Quiz: imagoschade door een near missDe sleutelbeheerder van de tijdcapsule, Sylvester van den Akker, verwierf zijn eervolle taak door het winnen van de veiligheidskundige quiz, gejureerd door veiligheidskundig historicus Walter Zwaard. Het betrof een leerzame serie ‘veiligheidskundige’ vragen die door de zaal werden beantwoord via het petje-op/petje-af-systeem, maar dan met een wegwerpmaskertje (type P1, zónder CE-markering!). Voor de afvalrace waren 21 lastige vragen nodig totdat de nummer twee, Gerard de Groot, door Sylvester werd verslagen. De laatste wist het juiste antwoord op de vraag naar het jaargetijde waarin de historische groepsfoto van de 'club van veiligheidsinspecteurs' was genomen. Alle inspecteurs op de foto waren gekleed in een regenjas, waarvan één exemplaar in de tijdcapsule bewaard was gebleven. Met de op de foto getoonde bijeenkomst werd de basis gelegd voor de beroepsvereniging van veiligheidstechnici, die later NVVK zou gaan heten. Een nuttig weetje, hoewel het ook geen kwaad kan om te beseffen dat de op plaats twee en drie geëindigde dames bij een missverkiezing beide 'Near Miss' zijn. Net als de onfortuinlijke Gerard. Vliegveiligheid en Crew Resource Management (CRM) in de zorg Het middagprogramma was grotendeels gereserveerd voor een presentatie van Marck Haerkens, Chirurg én vlieger. Met zijn organisatie Wings of Care zet hij zich succesvol in om het multidisciplinair teamfunctioneren in de zorg te verbeteren. Daarbij maakt hij gebruik van een aangepast teamconcept (Crew Resource Management-CRM) uit de militaire luchtvaart. Beide zijn namelijk hoogkritische werkdomeinen, waar fouten direct fatale gevolgen kunnen hebben. Zijn CRM-project op de Intensive Care van het Radboud UMC werd in 2013 bekroond met de nationale ZorgVeiligPrijs van de Inspectie Gezondheidszorg. Dit jaar promoveerde hij op het proefschrift ‘Human Factors and Team performance’ waarin de positieve impact van CRM op de patientenzorg werd aangetoond. Haerkens is een uitstekende spreker die kan putten uit een rijk medisch en militair verleden. Marck heeft 19 jaar in gesplitste werkweken in twee domeinen gewerkt: als chirurg en traumahelikopterarts in verschillende ziekenhuizen, en als vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht op onder meer de Apache gevechtshelikopter. Gemotiveerde en hoogopgeleide professionals slagen niet altijd in hun doelen te bereiken. Haerkens wijt dat niet aan kennis, toewijding of aan apparatuur en procedures, maar aan de interface tussen professionals en hun werkomgeving; de manier waarop alles samenwerkt en in elkaar grijpt. De Human Factors. De focus op individueel presteren kan daarbij averechts werken op de prestatie van een team als geheel. Toekomst NVVKOnder een bijna geheel nieuw bestuur maakt de NVVK zich op voor een frisse toekomst. De vereniging bezint zich op haar taken en op de manier waarop de naar schatting 7.000 niet-aangesloten veiligheidsprofessionals kunnen worden bewogen zich aan te sluiten. De afgelopen zeventig jaar heeft de veiligheidskunde een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Als de tendens zich voortzet, zullen het nut en bestaansrecht van de NVVK alleen maar verder groeien. Gelukkig hebben we de foto's nog...    Met dank aan DeVeiligheidskundige.nl   http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/nvvk-70-jaar2017-09-20T00:00:00Andrew Hale-beurs: Ongevalssimulator, de wereld op zijn kopTijdens het NVVK congres 2017 is de Andrew Hale-beurs uitgereikt aan het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid voor de workshop "Ongevalssimulator: de wereld op zijn kop". Deze workshop wordt aangeboden aan alle leden van de NVVK, waarbij diverse onderwerpen aan de orde komen, zoals:1. Afleiding in het verkeer door mobiele telefoon en alles wat men daar mee kan zoals Whatsapp, e-mail, Facebook e.d. Momenteel zijn er weer meer dodelijke ongevallen door deze afleiding tijdens het rijden.2. Defensive driving, brandstofbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Specifieke trainingen die hierop gericht zijn en hoe doen wij dat nu?3. Verkeerswet en regelgeving en hoe daar mee om te gaan!! Voor u maar zeker ook voor uw medewerkers onderweg!!4. Maar ook: nut van winter/zomer banden, wat doet dat met de remweg?Een leuke, leerzame maar vooral ook boeiende lezing over verkeersveiligheid die op een zeer attractieve manier gebracht wordt. Zeer geschikt en leerzaam voor alle veiligheidskundigen in Nederland! Schrijf je direct in voor de workshop op 22 maart 2018! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/andrew-hale-beurs-ongevalssimulator-de-wereld-op-zijn-kop2017-09-14T00:00:00ProRail maakt veiligheidsonderzoeken openbaarTijdens de ‘Ronde Tafelgesprekken’ op het NVVK Veiligheidscongres van 2015 en 2017 spraken veiligheidskundigen en juristen over de voors en tegens van het openbaar maken van veiligheidsonderzoeken. Dit was aanleiding voor ProRail om de discussie intern voort te zetten, waarvan hier het resultaat. ProRail hoopt dat andere sectoren volgen om proactief informatie te delen en te leren van veiligheidsonderzoeken. Om 'on speaking terms' te komen met juristen over wederzijdse belangen bij incidenten onderzoek kan de publicatie ‘het Legal Benchmark – Incidentonderzoek vs. Legal Damage Control’ uitkomst bieden. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/prorail-maakt-veiligheidsonderzoeken-openbaar2017-08-16T00:00:00Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig WerkenOp woensdag 27 september vindt de laatste landelijke netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken voor branches, bedrijven en alle andere geïnteresseerden plaats in de Broodfabriek te Rijswijk. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van het meerjarenprogramma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Welke kennis, ervaring en geleerde lessen zijn er in de afgelopen jaren opgedaan en hoe zetten we deze beweging voort? In de bijeenkomst gaan we interactief aan de slag in workshops en ronde tafels. Hierin geven we presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken vanuit branches, bedrijven en kennisinstellingen. Er is ruime aandacht voor de thema’s die in de afgelopen periode centraal stonden: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, leren en opleiden en vooral ook cultuur en gedrag. Op zoek naar inspiratie, verbinding en verdieping? Zorg dat je er bij bent op 27 september en schrijf je hier in! Iemand meenemen of anderen uitnodigen? Stuur deze uitnodiging gerust door! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/netwerkbijeenkomst-zelfregulering-gezond-en-veilig-werken2017-08-10T00:00:00Beroepsprofiel VeiligheidskundigeAls NVVK lid heb je op 10 augustus 2017 een brief ontvangen over het beroepsprofiel Veiligheidskundige. Veiligheidskunde blijft zich ontwikkelen. Technologische vooruitgang en veranderingen in de samenleving hebben grote invloed op de inhoud van het vak. Voor veiligheidskundigen is het meer dan ooit van belang de ontwikkelingen bij te houden. Werkgevers verwachten van veiligheidskundigen een professionele, leergierige houding en dat zij, op welk niveau of op welk werkterrein dan ook, kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De NVVK wil graag weten of je je herkent in het beroepsprofiel, in de beschreven rollen, taken, kennis en vaardigheden. En of je mogelijk nog een aanvulling hebt bij de verschillende onderdelen. Wij stellen het erg op prijs als je je bevindingen met ons wilt delen. Dat kan via https://www.veiligheidskunde.nl/website/beroepsprofiel/beroepsprofiel. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/beroepsprofiel-veiligheidskundige2017-05-29T00:00:00VK 2035, een initiatief van de vakgroep Young NVVK De vakgroep Young NVVK initieerde het project  ‘De veiligheidskundige anno 2035’. De afgelopen maanden interviewden zij 27 experts. De experts is gevraagd welke veranderingen zij verwachten. Per thema zijn de interviews gebundeld in 10 online publicaties. Alvast samen met hun een kijkje nemen in de toekomst? Dat kan via de volgende VK2035-pagina: https://www.veiligheidskunde.nl/VK2035     http://www.nvvk.info/vk2035youngnvvk