Veiligheidskunde.nl http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx De laatste nieuwsberichten van Veiligheidskunde.nl 3600 2017-10-26T00:00:00KennisLab ‘Resilience’Zoals gewoonlijk, kijken wij in dit KennisLab naar een voor veiligheidskundigen relevant fenomeen en benaderen dit van verschillende kanten. De term resilience duikt de laatste tijd steeds meer op, maar wat houdt resilience eigenlijk in? Diverse wetenschappers geven hun kijk op resilience en delen hun (onderzoeks-)ervaringen met dit concept. Woensdagochtend 22 november 2017 (09:00 – 12:30)Prof.dr.ir. Hans Pasman (Texas A&M University/ Emeritus Hoogleraar TU Delft)Hans houdt zich vooral bezig met procesveiligheid en geeft van hieruit zijn visie op het begrip resilience en hoe dit toegepast wordt/ kan worden in de procesindustrie. Volgens Hans begint alles met een zeer gedegen gevarenidentificatie en risicoanalyse. Hij gaat in zijn presentatie dieper in op de detectie van (zwakke) interne en externe signalen en de verwerking daarvan, het belang van fout-tolerant/ inherent veilig ontwerp, plastisch/ out-of-the-box denken als zaken daadwerkelijk mislopen en de zorgvuldige planning van herstelactiviteiten als onderdeel van operationele resilience.Woensdagmiddag 22 november 2017 (13:30 – 17:00)Dr. Matthijs Moorkamp (Radboud Universiteit)Matthijs is psycholoog en start zijn betoog met verschillende theoretische perspectieven op het concept resilience: een psychologisch, een organisatorisch en een maatschappelijk perspectief. Daarna bekijkt hij hoe met name de sociotechniek een bijdrage kan leveren aan (organisatorische) resilience. Deze benadering zal hij vervolgens aan de hand van twee casestudies – betreffende de inzet van Nederlandse militairen in Uruzgan – toepassen in een workshop.Donderdag 23 november 2017 (09:00 – 17:00)Prof.dr. Erik Hollnagel (Emeritus Hoogleraar)De term resilience en de naam Erik Hollnagel worden vaak in één adem genoemd. Erik is al geruime tijd bezig met zaken als resilience, Safety II en FRAM en zal op deze dag zijn kennis en toepassing van deze begrippen uitgebreid toelichten. Voor meer informatie over Erik, zijn werk en wetenschappelijke output, ga naar: http://www.erikhollnagel.com/.De voertaal op deze dag is Engels. Datum: 22 en 23 november 2017Tijd: 09:00 – 17:00u. (09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00)Locatie: Antropia DriebergenOrganisatie en coördinatie: Frank Guldenmund en Walter Zwaard Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (uitsluitend voor NVVK-leden). Bekijk de voorwaarden en meld je aan! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/kennislab-resilience2017-09-28T00:00:00Jaarverslag Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)Graag brengen wij de factsheet over het gebruik van AKC producten en het Jaarverslag 2016 AKC onder uw aandacht om meer zicht te krijgen op nieuwe kennis en instrumenten voor professionals in het domein van duurzame inzetbaarheid en participatie. http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx?id=47622017-09-20T00:00:00Andrew Hale-beurs: Ongevalssimulator, de wereld op zijn kopTijdens het NVVK congres 2017 is de Andrew Hale-beurs uitgereikt aan het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid voor de workshop "Ongevalssimulator: de wereld op zijn kop". Deze workshop wordt aangeboden aan alle leden van de NVVK, waarbij diverse onderwerpen aan de orde komen, zoals:1. Afleiding in het verkeer door mobiele telefoon en alles wat men daar mee kan zoals Whatsapp, e-mail, Facebook e.d. Momenteel zijn er weer meer dodelijke ongevallen door deze afleiding tijdens het rijden.2. Defensive driving, brandstofbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Specifieke trainingen die hierop gericht zijn en hoe doen wij dat nu?3. Verkeerswet en regelgeving en hoe daar mee om te gaan!! Voor u maar zeker ook voor uw medewerkers onderweg!!4. Maar ook: nut van winter/zomer banden, wat doet dat met de remweg?Een leuke, leerzame maar vooral ook boeiende lezing over verkeersveiligheid die op een zeer attractieve manier gebracht wordt. Zeer geschikt en leerzaam voor alle veiligheidskundigen in Nederland! Schrijf je direct in voor de workshop op 7 november 2017 of 22 maart 2018! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/andrew-hale-beurs-ongevalssimulator-de-wereld-op-zijn-kop2017-09-14T00:00:00ProRail maakt veiligheidsonderzoeken openbaarTijdens de ‘Ronde Tafelgesprekken’ op het NVVK Veiligheidscongres van 2015 en 2017 spraken veiligheidskundigen en juristen over de voors en tegens van het openbaar maken van veiligheidsonderzoeken. Dit was aanleiding voor ProRail om de discussie intern voort te zetten, waarvan hier het resultaat. ProRail hoopt dat andere sectoren volgen om proactief informatie te delen en te leren van veiligheidsonderzoeken. Om 'on speaking terms' te komen met juristen over wederzijdse belangen bij incidenten onderzoek kan de publicatie ‘het Legal Benchmark – Incidentonderzoek vs. Legal Damage Control’ uitkomst bieden. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/prorail-maakt-veiligheidsonderzoeken-openbaar2017-08-16T00:00:00Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig WerkenOp woensdag 27 september vindt de laatste landelijke netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken voor branches, bedrijven en alle andere geïnteresseerden plaats in de Broodfabriek te Rijswijk. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van het meerjarenprogramma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Welke kennis, ervaring en geleerde lessen zijn er in de afgelopen jaren opgedaan en hoe zetten we deze beweging voort? In de bijeenkomst gaan we interactief aan de slag in workshops en ronde tafels. Hierin geven we presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken vanuit branches, bedrijven en kennisinstellingen. Er is ruime aandacht voor de thema’s die in de afgelopen periode centraal stonden: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, leren en opleiden en vooral ook cultuur en gedrag. Op zoek naar inspiratie, verbinding en verdieping? Zorg dat je er bij bent op 27 september en schrijf je hier in! Iemand meenemen of anderen uitnodigen? Stuur deze uitnodiging gerust door! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/netwerkbijeenkomst-zelfregulering-gezond-en-veilig-werken2017-08-10T00:00:00Beroepsprofiel VeiligheidskundigeAls NVVK lid heb je op 10 augustus 2017 een brief ontvangen over het beroepsprofiel Veiligheidskundige. Veiligheidskunde blijft zich ontwikkelen. Technologische vooruitgang en veranderingen in de samenleving hebben grote invloed op de inhoud van het vak. Voor veiligheidskundigen is het meer dan ooit van belang de ontwikkelingen bij te houden. Werkgevers verwachten van veiligheidskundigen een professionele, leergierige houding en dat zij, op welk niveau of op welk werkterrein dan ook, kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De NVVK wil graag weten of je je herkent in het beroepsprofiel, in de beschreven rollen, taken, kennis en vaardigheden. En of je mogelijk nog een aanvulling hebt bij de verschillende onderdelen. Wij stellen het erg op prijs als je je bevindingen met ons wilt delen. Dat kan via https://www.veiligheidskunde.nl/website/beroepsprofiel/beroepsprofiel. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/beroepsprofiel-veiligheidskundige2017-05-29T00:00:00VK 2035, een initiatief van de vakgroep Young NVVK De vakgroep Young NVVK initieerde het project  ‘De veiligheidskundige anno 2035’. De afgelopen maanden interviewden zij 27 experts. De experts is gevraagd welke veranderingen zij verwachten. Per thema zijn de interviews gebundeld in 10 online publicaties. Alvast samen met hun een kijkje nemen in de toekomst? Dat kan via de volgende VK2035-pagina: https://www.veiligheidskunde.nl/VK2035     http://www.nvvk.info/vk2035youngnvvk