Veiligheidskunde.nl http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx De laatste nieuwsberichten van Veiligheidskunde.nl 3600 2017-08-18T00:00:00Oproep project VoedselbankenOp dit moment is Voedselbank Nederland samen met een team van vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de basis RI&E voor alle Voedselbanken in Nederland (> 170). Geheel in de lijn van de Voedselbanken zal het onderzoek en het ter beschikking stellen het RI&E-instrument volledig op een vrijwillige basis en gratis zijn. Inmiddels hebben zich vanuit ArboNed, Human Capital Care,  Mensely en oud-cursisten van de Apply-groep een 50-tal adviseurs aangemeld om het onderzoek op vrijwillige basis uit te voeren bij een (of soms meer) Voedselbank(en) verspreid over Nederland.Mensely stelt gratis het RI&E-instrument RIE-manager beschikbaar en tevens een Hoger Veiligheidskundige als intern-projectleider en lid van het landelijk uitvoerend Team Arbo van de Voedselbanken. De RIE-manager wordt volledig ingericht conform de specifieke activiteiten van Voedselbanken en is web-based. Hierdoor is het mogelijk dat de vragenlijsten digitaal kunnen worden ingevuld en een Plan van Aanpak direct beschikbaar is. Medio september zijn de aanpassingen aan RIE-manager gereed en kunnen we ons voorbereiden op de landelijke uitrol, welke zal gaan plaatsvinden vanaf december dit jaar. Voor deze landelijke uitrol is Voedselban Nederland op zoek naar Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten, A&O’ers en BA’ers, die bereid zijn om op vrijwillige basis een of meer Voedselbanken te helpen met de RI&E. Heeft u interesse: stuur een mailtje met uw NAW-gegevens en de regio waarbinnen u zou willen worden ingezet, naar: arbo@voedselbankennederland.nl http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/oproep-project-voedselbanken2017-08-17T00:00:00Aanmeldingsprocedure NVVK bijeenkomstenVanaf heden is de online aanmeldprocedure voor basisgroep- en overige NVVK bijeenkomsten voor leden aangepast. Aanmelden is uitsluitend nog mogelijk als u bent ingelogd. De reden tot aanpassing is dat het huidige aanmeldproces leidt tot een vervuiling van de database. Hoewel in de aanmeldprocedure voor bijeenkomsten een onderscheid in ‘leden’ en ‘niet leden’ was aangebracht, zien we dat veel leden, door het niet bij de hand hebben van inloggegevens of uit gemak, zich aanmelden via ‘niet leden’. Ingeval de handmatig ingevulde gegevens een typfout bevat (bijvoorbeeld in de achternaam en dit komt zeer regelmatig voor), herkent het systeem niet dat het om een lid gaat. Tot de verniewing van de website is gerealiseerd kunnen collega's en andere niet-leden zich via e-mail aanmelden bij het secretariaat. Na 1 januari 2018 wordt een definitieve aanmeldprocedure voor niet-leden ingesteld. Om uw password altijd bij de hand te hebben download een app op uw smartphone (1Password, KeePass of LastPass) Inmiddels is het secretariaat gestart met een opschoning van de ledendatabase en een check-up van ledengegevens. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/aanmeldingsprocedure-nvvk-bijeenkomsten2017-08-16T00:00:00Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig WerkenOp woensdag 27 september vindt de laatste landelijke netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken voor branches, bedrijven en alle andere geïnteresseerden plaats in de Broodfabriek te Rijswijk. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van het meerjarenprogramma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Welke kennis, ervaring en geleerde lessen zijn er in de afgelopen jaren opgedaan en hoe zetten we deze beweging voort? In de bijeenkomst gaan we interactief aan de slag in workshops en ronde tafels. Hierin geven we presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken vanuit branches, bedrijven en kennisinstellingen. Er is ruime aandacht voor de thema’s die in de afgelopen periode centraal stonden: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, leren en opleiden en vooral ook cultuur en gedrag. Op zoek naar inspiratie, verbinding en verdieping? Zorg dat je er bij bent op 27 september en schrijf je hier in! Iemand meenemen of anderen uitnodigen? Stuur deze uitnodiging gerust door! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/netwerkbijeenkomst-zelfregulering-gezond-en-veilig-werken2017-08-10T00:00:00Beroepsprofiel VeiligheidskundigeAls NVVK lid heb je op 10 augustus 2017 een brief ontvangen over het beroepsprofiel Veiligheidskundige. Veiligheidskunde blijft zich ontwikkelen. Technologische vooruitgang en veranderingen in de samenleving hebben grote invloed op de inhoud van het vak. Voor veiligheidskundigen is het meer dan ooit van belang de ontwikkelingen bij te houden. Werkgevers verwachten van veiligheidskundigen een professionele, leergierige houding en dat zij, op welk niveau of op welk werkterrein dan ook, kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De NVVK wil graag weten of je je herkent in het beroepsprofiel, in de beschreven rollen, taken, kennis en vaardigheden. En of je mogelijk nog een aanvulling hebt bij de verschillende onderdelen. Wij stellen het erg op prijs als je je bevindingen met ons wilt delen. Dat kan via https://www.veiligheidskunde.nl/website/beroepsprofiel/beroepsprofiel. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/beroepsprofiel-veiligheidskundige2017-07-05T00:00:00Jubileumfeest – NVVK 70 jaar ‘Veiligheid is Mensenwerk’ op 16 november 201770 jaar geleden werd de oprichtingsvergadering gehouden van een landelijke werkgroep van veiligheidsinspecteurs, de verre voorloper van wat thans de NVVK is. De tijd is voorbijgevlogen en inmiddels zijn wij 3000 leden sterk. We koppelen dit jubileum aan de Algemene Vergadering, met aansluitend een inhoudelijke bijdrage over de ‘Menselijke Factor’, verzorgd door Marck Haerkens. Marck heeft uitgebreide ervaring in de (klinische) medische zorg en (militaire) luchtvaart en opereert regelmatig op het raakvlak van beide disciplines. Hij zal u uitgebreid bijpraten over zijn pionierswerk op het gebied van patiëntveiligheid en teamwork in hoogkritische werkomgevingen. Het programma wordt tussentijds opgeluisterd door de Arboriginals. Het aantal beschikbare plaatsen is 300. Wilt u dit jubileum ook meemaken, meldt u dan aan via onze website. http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx?id=46512017-06-20T00:00:00Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de nieuwe Arbowet heeft het ministerie van SZW  tijdens de Week van RI&E, de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ op het Arboportaal gelanceerd. Deze toolkit - te vinden op www.arboportaal.nl/arbozorg - biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Informatieproducten op één plekMet de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn gebundeld op één plek en de toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld met waardevolle informatie. Zo is er de animatie ‘Nieuwe Arbowet’ te vinden waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Het Stappenplan Arbozorg geeft uitleg over het organiseren van de arbozorg. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet. Levende toolkitDe digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. AWVN, FNV, OVAL, NvVA, NVAB, Kwaliteit op Maat en de Inspectie SZW en is te vinden op het Arboportaal. Gebruik materialenWilt u materialen gebruiken voor uw eigen (social media) communicatieactiviteiten dan staat u vrij om de materialen uit de digitale toolkit te gebruiken. http://www.nvvk.info/cms/showpage.aspx?id=46282017-06-13T00:00:00Incidenten met PBM’s in de hoofdrol?De vakgroep PBM heeft uw input nodig!Als vakgroep zijn wij op zoek naar incidenten waarbij PBM’s (of juist een gebrek daaraan) een hoofdrol hebben gespeeld.Op basis van de reacties gaan wij kijken of hier een bepaalde trend uit kan worden gehaald en naar aanleiding hiervan een PBM alert schrijven.De opgestuurde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. U kunt uw input sturen naar nvvk@veiligheidskunde.nl Namens de vakgroep alvast bedankt! http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/incidenten-met-pbms-in-de-hoofdrol2017-05-29T00:00:00VK 2035, een initiatief van de vakgroep Young NVVK De vakgroep Young NVVK initieerde het project  ‘De veiligheidskundige anno 2035’. De afgelopen maanden interviewden zij 27 experts. De experts is gevraagd welke veranderingen zij verwachten. Per thema zijn de interviews gebundeld in 10 online publicaties. Alvast samen met hun een kijkje nemen in de toekomst? Dat kan via de volgende VK2035-pagina: https://www.veiligheidskunde.nl/VK2035     http://www.nvvk.info/vk2035youngnvvk2017-03-30T00:00:00Presentaties NVVK congres 2017  Er zijn weer nieuwe bijdragen van de sprekers tijdens de parallelsessies toegevoegd op de pagina programma van de congreswebsite. http://www.nvvk.info/nieuws-persberichten/nieuwsberichten/website-nieuwsbericht/presentaties-nvvk-congres-2017