Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het voorkomen van schade en letsel aan de omgeving door incidenten en calamiteiten. Het domein is een doorschakeling van de klassieke arbeidsveiligheid, waarin milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid bij elkaar komen. Voorbeeld: een falende procesinstallatie levert niet alleen gevaar op voor de werknemers, maar ook voor omwonenden of passanten. Hiervoor zijn rondom installaties en infrastructuren (wegen, tunnels, buisleidingen) milieucontouren opgesteld die de kans op overlijden als gevolg van ramp aangeven.

Nieuws

RSS
Geen nieuws gevonden

Werkgroepen

In dit domein is deze NVVK-werkgroep actief:

  • INEX
  • Process Safety

Zie het overzicht werkgroepen.

Publicaties

- Verdeel of heers! In- en externe veiligheid; een contraproductief onderscheid; door Ir. Rob in 't Veld (paper Veiligheidscongres 2009) (pdf)
- Over het (on)betwiste nut van voorbereiding op calamiteiten; door Prof.dr. Ira Helsloot (paper Veiligheidscongres 2009) (pdf)
- Verlaagt het overheidstoezicht de kans op incidenten, ongevallen en rampen in de chemische industrie?; door Ir. Rob in 't Veld (TtA 2015) (pdf)

Meer over externe veiligheid op Arbokennisnet.nl.