Sociale veiligheid

Sociale veiligheid (SV) is een jonge loot aan de veiligheidskundige boom van de NVVK. Dit omdat SV niet alleen op basis van de Arbowet waar Psycho Sociale Arbeidsbelasting nadrukkelijk aan de orde komt, maar ook raakvlakken en overlap heeft die gepaard gaan met de ontwikkelingen in het domein van de publieke ruimte.

 “Sociale veiligheid betreft feitelijke overlast, criminaliteit en de mate van veiligheidsbeleving” 

Sociale veiligheid gaat over de veiligheid met betrekking tot direct menselijke acties b.v. agressie, geweld en overlast en indirect menselijke acties b.v. aardbeving tgv. delfstofwinning, dijkdoorbraak en uitval van nutsvoorzieningen.

De essentie van onze “scope” is het ‘menselijk’ karakter, die voornamelijk betrekking heeft op het direct of indirect toebrengen van letsel dan wel schade aan mensen en/of eigendom.

Wij verbijzonderen dit naar de Arbeidsomstandigheden of dit nu in de openbare ruimte plaats vind of in de beslotenheid van de bedrijfsperiferie.

 

Nieuws

RSS
Geen nieuws gevonden

Werkgroepen

In dit domein is de Vakgroep Sociale Veiligheid actief.

De vakgroep publiceert regelmatig documenten. U kunt de volgende pagina’s raadplegen:

Publicaties

Zie de info vermeld bij werkgroepen.

Er zijn geen publicatiesberichten gevonden.