Lidmaatschap

Lid worden van de NVVK

Voordelen lidmaatschap:
• 4 x per jaar NVVKinfo, het vakblad voor leden van de NVVK
• 4 x per jaar het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA)
• toegang tot het ledendeel van de NVVK website met een grote hoeveelheid 
  vakinhoudelijke informatie
• gratis bijwonen van themabijeenkomsten
• mogelijkheden tot netwerken middels bijeenkomsten en social media
• geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het vakgebied
• korting bij inschrijving voor diverse congressen, waaronder het NVVK
  Veiligheidscongres
• gratis abonnement op het vakblad Arbo

Soorten lidmaatschappen:
• Persoonlijk lidmaatschap: € 170,= per jaar. Klik hier voor de voorwaarden.
• Bedrijfslidmaatschap: vanaf 3 leden per organisatie. Klik hier voor de voorwaarden.
• Kennismakingslidmaatschap voor studenten: € 0,=. Klik hier voor de voorwaarden.

Aanmelden lidmaatschap:
Download hier het aanmeldingsformulier. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het met de aangegeven bijlagen naar het secretariaat. Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar ik mij akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten.

Opzeggen lidmaatschap:
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of bij voorkeur via e-mail) vóór het eind van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging is alleen geldig als u van het secretariaat een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Bovendien bent u als lid zelf verantwoordelijk voor de opzegging van het lidmaatschap.

Indien u een gratis abonnement heeft op het Vakblad Arbo, komt dat gelijk met uw de beëindiging van uw lidmaatschap te vervallen. Wanneer u het abonnement wilt voortzetten dient u hierover zelf contact op te nemen met Vakmedianet.

N.B. Dit geldt ook voor studenten die gebruik maken van een introductielidmaatschap.

Statuten (klik hier) en Huishoudelijk Reglement (klik hier)

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Procedure inning contributie:
• Leden worden geacht hun contributie binnen de op de jaarlijkse factuur vermelde
   termijn te voldoen.
• Aan het begin van het kalenderjaar worden de facturen naar de privéadressen van de
   leden verzonden.  Voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 45 dagen.
• Indien de factuur 30 dagen na afloop van de betaaltermijn nog niet is voldaan, volgt
   een herinneringsfactuur. Op deze factuur wordt naast het contributiebedrag € 30,=
   administratiekosten in rekening gebracht.
• Indien 60 dagen na afloop van de eerste betaaltermijn nog geen betaling is
   ontvangen, wordt het lid geroyeerd en van de ledenlijst afgevoerd. Dit wordt per
   aangetekende brief aan het betreffende lid kenbaar gemaakt.
   Aan de desbetreffende basis- en vakgroepen wordt doorgegeven dat het lid is
   geroyeerd.
Nota Bene: Leden die problemen hebben met het betalen van de contributie, kunnen dit kenbaar  maken aan het secretariaat. In overleg kan dan naar een oplossing worden gezocht.


 

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter