NANO Technologie

nanotube

Nanotechnologie is al jaren een technologie van grote beloften, maar ook van grote onzekerheden over de mogelijke risico’s. Met name werkgevers en werknemers wachten op hulpmiddelen om de mogelijke risico’s bij ‘downstream-use’ in kaart te brengen. In opdracht van de sociale partners FNV, VNO-NCW en CNV en met financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben IVAM UvA bv en IndusTox Consult een praktische handleiding “Veilig werken met synthetische nanomaterialen” ontwikkeld die bedrijven helpt bij het creëren van een veilige werkplek.

De Handleiding is opgesteld volgens de stand-van-de-kennis in 2010 en is verkregen via literatuuronderzoek. Op basis van deze kennis, ‘control banding’ methoden en het concept van tijdelijke nano referentiewaarden is een stappenplan opgesteld. Met dit plan kunnen werkgevers en werknemers de risicobeoordeling uitvoeren voor het werken met synthetische nanomaterialen (= RI&E - nano).

De Handleiding bestaat uit acht stappen, waar op een systematische manier alle werkzaamheden en potentiële blootstellingsmomenten verbonden met het werken met nanomaterialen en/of nanoproducten in kaart gebracht worden. Omdat de Handleiding in eerste plaats opgesteld is voor bedrijven uit het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is er soms voor gekozen om niet alle (wetenschappelijk gezien) relevante informatie te vragen. Er is in de Handleiding bewust voor gekozen om alleen naar die productkenmerken te vragen, waarvan verwacht mag worden dat de werkgevers en werknemers deze informatie kunnen verkrijgen.

De Handleiding veilig werken met nanomaterialen is één van drie instrumenten die de Arbeidsinspectie adviseert aan bedrijven om de risico’s rondom het werken met nanomaterialen in kaart te brengen.

Handleiding veilig werken met nanomaterialen NRV006 pdf, (435kB)
IVAM Guidance working safely with nanomaterials and nanoproducts (pdf, 655 kB)

Ook de Universiteit Delft heeft veiligheidsrichtlijnen voor het werken met nanomaterialen:
TNW NANO Safety Guidelines

(Delft University of Technology, workgroup Nanosafety of the Faculty of Applied Sciences)

 

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter