di 20 jun 2017 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Toolkit nieuwe arbowet

Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de nieuwe Arbowet heeft het ministerie van SZW  tijdens de Week van RI&E, de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ op het Arboportaal gelanceerd.
Deze toolkit - te vinden op www.arboportaal.nl/arbozorg - biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.

Informatieproducten op één plek
Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn gebundeld op één plek en de toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld met waardevolle informatie. Zo is er de animatie ‘Nieuwe Arbowet’ te vinden waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Het Stappenplan Arbozorg geeft uitleg over het organiseren van de arbozorg. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet.

Levende toolkit
De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. AWVN, FNV, OVAL, NvVA, NVAB, Kwaliteit op Maat en de Inspectie SZW en is te vinden op het Arboportaal.

Gebruik materialen
Wilt u materialen gebruiken voor uw eigen (social media) communicatieactiviteiten dan staat u vrij om de materialen uit de digitale toolkit te gebruiken.