NVVK-mailings door derden

De NVVK biedt de mogelijkheid uw vacature of opleiding bij onze leden onder de aandacht te brengen door middel van het versturen van een e-mailing via het secretariaat. U dient dan zelf de vacaturetekst/opleidingsinformatie aan te leveren als pdf- of wordbestand. De advertentie wordt als bijlage aan een algemene tekst gekoppeld. Logo’s e.d. kunnen niet opgenomen worden in het e-mailbericht, wel in de bijlage. De kosten bedragen per 1 januari 2011 € 1050,= voor leden en € 1500,= voor niet leden. Deze prijzen zijn excl. BTW.

Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit schriftelijk bij ons aanvragen via e-mail naar het secretariaat, waarna wij u een contract en factuur toesturen. Na ontvangst van het ingevulde contract en de betaling zenden wij u binnen 5 werkdagen de mailing versturen.

Indien u meerdere mailings wilt versturen in korte tijd gelden daarvoor aparte tarieven. Vraag naar de voorwaarden bij het secretariaat.

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in ons ledeninformatieblad NVVKinfo. Voor meer informatie over prijzen en deadlines verwijzen wij u naar Reijseger to the point, Janneke Reijseger, tel. 035 6936776,
e-mail Reijsiger to the point.

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter