do 26 okt 2017 KennisLab ‘Resilience’

veerkracht

Zoals gewoonlijk, kijken wij in dit KennisLab naar een voor veiligheidskundigen relevant fenomeen en benaderen dit van verschillende kanten. De term resilience duikt de laatste tijd steeds meer op, maar wat houdt resilience eigenlijk in? Diverse wetenschappers geven hun kijk op resilience en delen hun (onderzoeks-)ervaringen met dit concept.

Woensdagochtend 22 november 2017 (09:00 – 12:30)
Prof.dr.ir. Hans Pasman (Texas A&M University/ Emeritus Hoogleraar TU Delft)
Hans houdt zich vooral bezig met procesveiligheid en geeft van hieruit zijn visie op het begrip resilience en hoe dit toegepast wordt/ kan worden in de procesindustrie. Volgens Hans begint alles met een zeer gedegen gevarenidentificatie en risicoanalyse. Hij gaat in zijn presentatie dieper in op de detectie van (zwakke) interne en externe signalen en de verwerking daarvan, het belang van fout-tolerant/ inherent veilig ontwerp, plastisch/ out-of-the-box denken als zaken daadwerkelijk mislopen en de zorgvuldige planning van herstelactiviteiten als onderdeel van operationele resilience.

Woensdagmiddag 22 november 2017 (13:30 – 17:00)
Dr. Matthijs Moorkamp (Radboud Universiteit)
Matthijs is psycholoog en start zijn betoog met verschillende theoretische perspectieven op het concept resilience: een psychologisch, een organisatorisch en een maatschappelijk perspectief. Daarna bekijkt hij hoe met name de sociotechniek een bijdrage kan leveren aan (organisatorische) resilience. Deze benadering zal hij vervolgens aan de hand van twee casestudies – betreffende de inzet van Nederlandse militairen in Uruzgan – toepassen in een workshop.

Donderdag 23 november 2017 (09:00 – 17:00)
Prof.dr. Erik Hollnagel (Emeritus Hoogleraar)
De term resilience en de naam Erik Hollnagel worden vaak in één adem genoemd. Erik is al geruime tijd bezig met zaken als resilience, Safety II en FRAM en zal op deze dag zijn kennis en toepassing van deze begrippen uitgebreid toelichten. Voor meer informatie over Erik, zijn werk en wetenschappelijke output, ga naar: http://www.erikhollnagel.com/.

De voertaal op deze dag is Engels.

Datum: 22 en 23 november 2017
Tijd: 09:00 – 17:00u. (09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00)
Locatie: Antropia Driebergen
Organisatie en coördinatie: Frank Guldenmund en Walter Zwaard

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (uitsluitend voor NVVK-leden). Bekijk de voorwaarden en meld je aan!